Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

 § 1

W 2015 roku Fundacja „Aby chciało się chcieć” zrealizowała następujące zadania związane ze skutkami finansowymi:

 1. VI Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2015”, które odbyły się w dniach 23-24.05.2015 r. w Sulęczynie (www.hydroaktywni.pl)
 2. Realizacja fabularyzowanego filmu dokumentalnego o zanikających zwyczajach i obrzędach kaszubskich pt. „Na psa urok”
 3. Organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie

§ 2

               W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

§ 3

               W 2015 roku Fundacja podjęła 4 uchwały, dotyczące zmian osobowych w Zarządzie Fundacji, zmian w Statucie oraz o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014 rok.

§ 4

W 2015 roku Fundacja uzyskała 64 360,27 zł przychodów z działalności statutowej, w tym:

 1. 54 160,27 zł z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
 2. dotacja ARiMR – 750 zł
 3. dotacja Ministerstwa Finansów – 2250 zł
 4. dotacja Urzędu Gminy Sulęczyno – 34 500 zł
 5. dotacja Starostwa Powiatowego Kartuzy – 5 850 zł
 6. wpłaty od osób fizycznych – 2782,57 zł
 7. wpłaty firm – 8 027,70 zł
 8. 5 850,00 zł z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

  § 5

W 2015 roku Fundacja poniosła koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 61 446,00 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 150 zł.

§ 6

W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę i nie dokonała wypłat z tego tytułu wynagrodzeń.

§ 7

W 2015 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 8

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych nastąpiło na podstawie deklaracji PIT 4R złożonej w styczniu 2016 r. oraz zeznania CIT 8, złożonego w marcu 2016 r. Oba dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach.

 

 

Piotr Zatoń – prezes Zarządu                       Witold Zalewski                             Ewelina Karczewska

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2014

§ 1

W 2014 roku Fundacja „Aby chciało się chcieć” zrealizowała następujące zadania związane ze skutkami finansowymi:

 1. V Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2014”, które odbyły się w dniach 31.05.-01.06 2014 r. w Sulęczynie (www.hydroaktywni.pl)
 2. IV Festiwal „Rock w Rok”, który odbył się 16 sierpnia 2014 r. w Sulęczynie
 3. „Kaszubskie Memory” rodzinna gra planszowa promująca język i kulturę kaszubską

   § 2

W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

§ 3

               W 2014 roku Fundacja podjęła 2 uchwały, których odpisy stanowią załączniki do powyższego sprawozdania

§ 4

W 2014 roku Fundacja uzyskała 86 699,99 zł przychodów z działalności statutowej, w tym:

 1. 80 199,99 zł z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego            a)dotacja ARiMR – 7 000 zł                                                                                                        b)dotacja Ministerstwa Finansów – 30 000 zł                                                                            c)dotacja Urzędu Gminy Sulęczyno – 26 299,99 zł                                                              d)dotacja Starostwa Powiatowego Kartuzy – 5 000 zł                                                                  e)wpłaty od osób fizycznych – 4 900 zł                                                                                            f)wpłaty firm – 7 000 zł
 2. 6 500 zł z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

§ 5

W 2014 roku Fundacja poniosła koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 89 329,49 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 565 zł

§ 6

W 2014 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę i nie dokonała wypłat z tego tytułu wynagrodzeń.

§ 7

W 2014 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 8

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych nastąpiło na podstawie deklaracji PIT 4R złożonej w styczniu 2015 r. oraz zeznania CIT 8, złożonego w marcu 2015 r. Oba dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach.

 

Piotr Zatoń – prezes Zarządu                       Witold Zalewski                             Ewelina Karczewska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2013

§ 1

W 2013 roku Fundacja „Aby chciało się chcieć” zrealizowała następujące zadania związane ze skutkami finansowymi:

 1. IV Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2013”, które odbyły się w dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Sulęczynie (www.hydroaktywni.pl)
 2. III Festiwal „Rock w Rok”, który odbył się 10 sierpnia 2013 r. w Sulęczynie (WWW.rockwrok.pl)
 3. Multimedialna gra edukacyjna „Stark Remus 2”, która została opublikowana i udostępniona w Internecie w lipcu 2013 r. (www.starkremus.care2care.pl)
 4. Multimedialna, interaktywna mapa turystyczna gminy Sulęczyno, która została opublikowana i udostępniona w Internecie w grudniu 2013 r. (www.it.suleczyno.pl/map/)

§ 2

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

§ 3

                W 2013 roku Fundacja podjęła 1 uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2012 r.

§ 4

W 2013 roku Fundacja uzyskała 42 254,09 zł przychodów z działalności statutowej, w tym:

– 32 900 zł ze źródeł publicznych w formie wsparcia zadań publicznych

– 9 354 zł z darowizn

§ 5

W 2013 roku Fundacja poniosła koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 42 134 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 3 zł

§ 6

W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń

§ 7

W 2013 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 8

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych nastąpiło na podstawie deklaracji PIT 4R złożonej w styczniu 2014 r. oraz zeznania CIT 8, złożonego w marcu 2014 r. Oba dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012

§ 1

W 2012 roku Fundacja „Aby chciało się chcieć” zrealizowała następujące zadania związane ze skutkami finansowymi:

 1. III Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni 2012”, które odbyły się 26 maja 2012 r. w Sulęczynie (WWW.hydroaktywni.pl)
 2. II Festiwal „Rock w Rok”, który odbył się 11 sierpnia 2012 r. w Sulęczynie (WWW.rockwrok.pl)
 3. Multimedialna gra edukacyjna „Stark Remus”, która została opublikowana i udostępniona w Internecie w październiku 2012 r. (WWW.starkremus.care2care.pl)

§ 2

W 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

§ 3

 W 2012 roku Fundacja nie podjęła żadnych uchwał

§ 4

W 2012 roku Fundacja uzyskała 28 870 zł przychodów z działalności statutowej, w tym:

– 23 050 zł ze źródeł publicznych w formie wsparcia zadań publicznych

– 5 820 zł z darowizn

§ 5

W 2012 roku Fundacja poniosła koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 28 650 zł oraz koszty administracyjne w wysokości 949,77 zł

§ 6

W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń

§ 7

W 2012 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 8

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych nastąpiło na podstawie deklaracji PIT 4R złożonej w styczniu 2013 r. oraz zeznania CIT 8, złożonego w marcu 2013 r. Oba dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach.

opublikowano: 25 czerwca 2015 r., godz: 16:50, Piotr Zatoń

Reklamy